ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Θέλεις να γίνεις συνεργάτης μας και να προβάλλεσαι στην σελίδα μας;

Μπορείς να επικοινωνήσεις μαζί μας με τους πιο κάτω τρόπους:

Email: info@pameparty.com

Τηλέφωνο: (+357) 700 000 85 / (+357) 99 021 217

Ταχυδρομική Διέυθυνση: Αγίου Ανδρονίκου 14, 2480 Τσέρι, Λευκωσία, Κύπρος

Facebook:  www.facebook.com/pameparty1